Договір Оферти

Відвідувач Сайту – особа, яка прийшла на сайт без мети розміщення Замовлення.Користувач - фізична особа, відвідувач Сайту, який приймає умови цієї Угоди та бажає розмістити Замовлення в Інтернет-магазині https://kombucha-ua.comПокупець - Користувач, який розмістив замовлення в інтернет-магазині https://kombucha-ua.comІнтернет-магазин — Інтернет-сайт, що належить Продавцю, розташований у мережі інтернет за адресою https://kombucha-ua.com, де представлені Товари, які пропонує Продавець для придбання, а також умови оплати та доставки Товарів Покупцям.Сайт - https://kombucha-ua.comТовар — безалкогольний напій Комбуча Замовлення - належним чином оформлений запит Покупця на придбання та доставку за вказаною Покупцем адресою / за допомогою самовивезення Товарів, вибраних на Сайті.
1. Загальні положення1.1. Продавець здійснює продаж Товарів через Інтернет-магазин за адресою https://kombucha-ua.com1.2 Замовляючи Товари через Інтернет-магазин, Користувач погоджується з умовами продажу Товарів, викладеними нижче (далі – Умови продажу товарів). У разі незгоди з цією Угодою (далі - Угода / Публічна оферта) Користувач зобов'язаний негайно припинити використання сервісу та залишити сайт https://kombucha-ua.com1.3 Ці Умови продажу товарів, а також інформація про Товар, представлена ​​на Сайті, є публічною офертою відповідно до 2 ст. 642 Цивільного кодексу України1.4 Угода може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку без попередження Користувача/Покупця. Нова редакція Угоди набирає чинності через 10 (Десять) календарних днів з моменту її опублікування на Сайті, якщо інше не передбачено умовами цієї Угоди.1.5 Публічна оферта визнається акцептованою Відвідувачем Сайту/Покупцем з моменту реєстрації Відвідувача на Сайті. Договір роздрібної купівлі-продажу вважається укладеним з видачі Продавцем Покупцю касового чи товарного чека чи іншого документа, що підтверджує оплату товару.Повідомляючи Продавцю свій e-mail та номер телефону, Відвідувач Сайту/Користувач/Покупець дає згоду на використання зазначених засобів зв'язку Продавцем, а також третіми особами, які залучаються ним для цілей виконання зобов'язань перед Відвідувачами Сайту/Користувачами/Покупцями, з метою здійснення розсилок рекламного та інформаційного характеру, що містять інформацію про знижки, майбутні та діючі акції та інші заходи Продавця, про передачу замовлення в доставку, а також іншу інформацію, безпосередньо пов'язану з виконанням зобов'язань Покупцем у рамках цієї Публічної оферти.2. Ціна товару2.1. Ціна на кожну позицію Товару вказана на сайті Інтернет-магазину.2.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію товару.2.3. У разі зміни ціни на замовлений Товар Продавець зобов'язується протягом кількох днів проінформувати Покупця про зміну ціни Товару.2.4. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.2.5. Зміна Продавцем ціни на сплачений Покупцем Товар не допускається.2.6. Продавець вказує вартість доставки Товару на сайті Інтернет-магазину або повідомляє Покупцю під час оформлення замовлення Оператором.2.7. Зобов'язання Покупця з оплати Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцем коштів.2.8. Розрахунки між Продавцем та Покупцем за Товар здійснюються способами, вказаними на сайті Інтернет-магазину у розділі Оплата.3. Оформлення замовлення3.1. Замовлення Товару здійснюється покупцем через сервіс сайту Інтернет-магазину https://kombucha-ua.com3.2. При реєстрації на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов'язується надати наступну реєстраційну інформацію:3.2.1. прізвище, ім'я, по-батькові Покупця або зазначеної ним особи (отримувача);3.2.2. адресу, якою слід доставити Товар (якщо доставка до адреси Покупця);3.2.3. Адреса електронної пошти;3.2.4. контактний телефон.3.3. Найменування, кількість, асортимент, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.3.4. Якщо Продавцеві потрібна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за обраний Покупцем Товар.3.5. Прийняття Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних до реєстраційної форми на сайті Інтернет-магазину. Після оформлення Замовлення, дані про Покупця реєструються в базі даних Продавця. Затвердивши Замовлення обраного Товару, Покупець надає необхідну інформацію відповідно до порядку, зазначеного у п. 4.2. справжньої Оферти.3.6. Продавець не несе відповідальності за зміст та достовірність інформації, наданої Покупцем під час оформлення Замовлення.3.7. Покупець відповідає за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.3.8. Договір купівлі-продажу дистанційним способом між Продавцем та Покупцем вважається укладеним з моменту видачі Продавцем Покупцю касового чи товарного чека чи іншого документа, що підтверджує оплату Товару.4. Доставка та передача товару покупцю4.1. Продавець надає Покупцю послуги з доставки Товару одним із способів, вказаних на сайті Інтернет-магазину.4.2. Якщо Договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі – Договір) укладено з умовою про доставку Товару Покупцю, Продавець зобов'язаний у встановлений Договором термін доставити Товар до місця, вказаного Покупцем, а якщо місце доставки Товару Покупцем не вказано, то за місцем його проживання або реєстрації.4.3. Місце доставки Товару Покупець вказує під час оформлення Замовлення на придбання Товару.4.4. Термін доставки Товару Покупцеві складається зі строку обробки замовлення та терміну доставки.4.5. Доставлений Товар передається Покупцю, а за відсутності Покупця - будь-якій особі, яка пред'явила квитанцію або інший документ, що підтверджує укладення Договору або оформлення доставки Товару.4.6. Інформація про товар доводиться до відома Покупця в технічній документації, що додається до Товару, на етикетках шляхом нанесення маркування або іншим способом, прийнятим для окремих видів товарів.4.7. Відомості про обов'язкове підтвердження відповідності Товару подаються в порядку та способами, які встановлені законодавством України про технічне регулювання, і включають відомості про номер документа, що підтверджує таку відповідність, про термін його дії і про організацію, що його видала.Уважно ознайомтеся з текстом публічної оферти, і якщо Ви не погоджуєтесь з будь-яким пунктом оферти, Ви маєте право відмовитися від купівлі Товарів, що надаються