Політика конфіденційності

Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) є публічним Договором, укладеним між власником Інтернет-магазином «Інтернет-магазин Культурна Комбуча» ТОВ «Комбуча Україна» та Користувачем, заснована на Законі Укараїни «Про персональні дані та їх стосовно всієї інформації, яку Інтернет-майданчик «Інтернет-магазин Культурна Комбуча», розташована на доменному імені kombucha-ua.com, може отримати про Користувача під час використання сайту Інтернет-майданчика.
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
1.1. У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:1.1.1. "Сайт" - Інтернет-майданчик "Інтернет-магазин Культурна Комбуча", що є власністю ТОВ "Комбуча Україна" в мережі Інтернет за адресою: kombucha-ua.com1.1.2. «Адміністрація сайту» - уповноважені співробітники на управління Сайтом, які діють від імені ТОВ «Комбуча Україна», які організують та (або) здійснює обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.1.1.3. «Користувач» - особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет та використовує Сайт.1.1.4. «Персональні дані» - будь-яка інформація, що відноситься до прямо або опосередковано визначеного суб'єкта персональних даних.1.1.5. «Не особисті дані» - відомості, які автоматично передаються в процесі перегляду Користувачем рекламних блоків та відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи (піксель).1.1.6. «Обробка персональних даних» - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів із персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.1.1.7. "Сервіси сайту" - сукупність послуг, доступних для використання на Сайті.1.1.8. "Товар" - перелік найменувань асортименту, представлений на Сайті.1.1.9. «Конфіденційність персональних даних» - обов'язкова для дотримання Адміністрацією сайту або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх розповсюдження без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.1.1.10. "Cookies" - фрагмент даних, надісланий веб-сервером і зберігається на комп'ютері Користувача, який веб-клієнт або веб-браузер щоразу пересилає веб-серверу в HTTP-запиті під час спроби відкрити сторінку Сайту.1.1.11. IP-адреса - унікальна мережна адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Використання Користувачем Сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності, Користувач повинен припинити використання Сайту.2.3. Ця Політика конфіденційності застосовується лише до Інтернет-майданчику «Інтернет-магазин Комбуча Україна», не контролює та не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на Сайті.2.4. Адміністрація Сайту не перевіряє достовірність персональних даних, які надає Користувач. Однак, Адміністрація сайту виходить із того, що Користувач надає достовірні персональні дані та підтримує ці дані у актуальному стані. Всю відповідальність, а також можливі наслідки за надання недостовірних чи неактуальних персональних даних несе Користувач.
3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації сайту щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає на запит Адміністрації сайту при реєстрації на Сайті, при оформленні замовлення на придбання Товару або використання будь-яких Сервісів сайту.3.2. Персональні дані, дозволені для обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, можуть включати наступну інформацію:3.2.1. прізвище, ім'я, по-батькові Користувача;3.2.2. контактні телефони Користувача;3.2.3. адресу електронної пошти (email);3.2.4. адреса доставки Товару;3.2.5. індивідуальний ідентифікаційний номер Користувача;3.2.6. дата народження3.2.7. найменування, юридичну адресу та реквізити юридичної особи.3.3. Сайт захищає Не особисті дані:• IP-адреса;• інформація з cookies;• інформація про браузер (або іншу програму, яка здійснює доступ до показу реклами);• час доступу;• адресу сторінки, де розміщено рекламний блок;• реферер (адреса попередньої сторінки).3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин Сайту, які вимагають авторизації, у тому числі неможливості оформлення замовлення на Сайті.3.3.2. Сайт здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Ця інформація використовується з метою виявлення та вирішення технічних проблем.3.4. Будь-яка інша персональна інформація не обумовлена ​​вище (історія покупок, використовувані браузери та операційні системи тощо) підлягає надійному зберіганню та не розповсюдженню, за винятком випадків, передбачених у п.п. 5.2. та 5.3. цієї Політики конфіденційності.
4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА
4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту може використовуватись з метою:4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на Сайті, для укладання Публічного договору та (або) оформлення замовлення на Сайті.4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих Сервісів сайту.4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи направлення повідомлень та запитів щодо використання Сайту, надання послуг, а також обробки запитів та заявок від Користувача.4.1.4. Створення облікового запису для здійснення покупок.4.1.5. Повідомлення Користувача Сайту про стан Замовлення.4.1.6. Оброблення та отримання платежів, оскарження платежу.4.1.7. Здійснення доставки Товару.4.1.8. Надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки у разі виникнення проблем, пов'язаних з використанням Сайту.4.1.9. Поліпшення якості Сервісів, зручність їх використання, розробка нових Сервісів та послуг.4.1.10. Інформування Користувача про оновлення асортименту, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, про заходи, акції та інші відомості від імені Сайту або від імені партнерів Адміністрації сайту.4.1.11. Проведення статистичних та інших досліджень з урахуванням не особистих даних, і навіть оптимізації рекламних повідомлень.
5. СПОСОБИ ТА ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема кур'єрським службам, організаціям поштового зв'язку, операторам стільникового зв'язку виключно з метою виконання замовлення Користувача та інформування про хід його виконання, включаючи доставку Товару.5.3. У разі втрати або розголошення персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.5.4. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.5.5. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або іншим негативним наслідкам, спричиненим втратою або розголошенням персональних даних Користувача.
6. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Користувач зобов'язаний:6.1.1. Надавати актуальну інформацію про персональні дані, яку запитує Сайт в момент його використання.6.2. Користувач має право:6.2.1. На доступ та редагування інформації про персональні дані у будь-який час через веб-інтерфейс Сайту.6.3. Адміністрація сайту зобов'язана:6.3.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.6.3.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, крім п.п.5.2. та п.п.5.3. цієї Політики Конфіденційності.6.3.3. Вживати запобіжних заходів для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.6.3.4. Здійснити блокування персональних даних, що належать до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.6.4. Адміністрація має право:6.4.1. Надавати доступ для збору та аналізу не особистих даних Користувача третім особам для цілей статистики та оптимізації рекламних повідомлень. Використання не особистих даних третіми особами регулюється їхніми власними політиками конфіденційності та Адміністрація сайту не несе відповідальності за їх використання.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. Адміністрація сайту, яка не виконала своїх зобов'язань, несе відповідальність за збитки, зазнані Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п.5.2., та п.п.7.2. цієї Політики Конфіденційності.7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальності, якщо ця конфіденційна інформація:7.2.1. Стала громадським надбанням до її втрати чи розголошення.7.2.2. Була отримана від третьої сторони до її отримання Адміністрацією сайту.7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.
8. Вирішення суперечок
8.1. До звернення до суду з позовом щодо спорів, що виникають із відносин між Користувачем сайту та Адміністрацією сайту, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмової пропозиції щодо добровільного врегулювання спору).8.2. Адміністрація сайту, письмово повідомляє заявника про претензії про результати розгляду претензії у строки, встановлені чинним законодавством України.8.3. При недосягненні угоди спір буде передано на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.8.4. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем та Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.
9. ДОДАТКОВІ УМОВИ
9.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без згоди Користувача.9.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.9.3. Усі пропозиції чи питання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти у розділі Сайту «Зв'язатися з нами».